Ik

kan

zelfs

niet

de kleur

van

haar

ogen

herinneren