Kevin Rudd on Sweden and his poor Swedish language skills

Jag är glad över att vara tillbaka i [Sverige]. Ett land som jag länge beundrat, och där min karriär som diplomat började för nästan trettio år sedan. Australien och Sverige har en lång gemensam historia. Faktum är att Australien kude ha blivit svenskt. Gustav den tredje gav order om en svensk bosättning i Västra Australien i November sjuttonhundraåttiosex, två år innan brittiska skepp anlände för första gången. Men kungens plan stoppades av krigsutbrottet med Ryssland nästkommande år. Så mitt modermål är inte svenska, utan engelska. Och efter trettio år är min svenska inget vidare.

Kevin Rudd, at SIPRI (May 2011)

Express yourself