ZERO / NULL

0 degrees Celsius.

zero

O hai, you were saying?