Kyss

Oversättning: Linda Bönström och Boel Schenlaer. Läs på engelska.

& om jag någonsin lär mig ett enda ord holländska 
   som i verkligen lär sig lär sig förstå kroppen
     då skulle det enda ord jag vill lära mig 
         vara kus detta vackra ord för en kyss
     eller är det att kyssa som i verbet att vara
   att vara en främling i munnen av ett
annat språk ett annat sätt att
   andas är trots allt inte bara ett
      annat sätt att skriva ett språk
          sättet hjärnan andas luft &
      skapar verkliga koncept som att
    vara som i jag är eller vi är de är inte

& sedan gå vidare till att veta plural
    som i kussen verbet ihopparat till att bli
        ett par kyssar mot mina läppar som
            i rundningen av detta chokladägg
       att känna avståndet mellan två kyssar
    & förstå möjligheten av att
andas in meningsfullhet i choklad
    hönor eller ordälskare på holländska
       trots allt finns det flera sammanträffanden på
    våra språk som vilar sig mot
  varandra likt två trötta cyklister
för alltid kyssandes på en tyst cykelbana 

& att känna till rymden av detta utrymme
    den fysiska meningen av ett ord inte
       menat att leva i ett uppslagsverk men i 
            munnen för flytta in hos holländskan
       likt stjärnor genom outforskad rymd
    är trots allt inte språk som ett skinande 
rymdskepp för alltid tumlande framåt
kyssen kyssarna att vara det att vara
     ljusa & exploderande stjärnor våra liv
        fulla med kurviga statiska ord vi önskar
    flytta mellan stationer på
rymdlinjer vår destination kyssen

& om jag någonsin lär mig ordet för kus
      på mitt eget halva språk i vilket
  jag kunde ha fötts till att vara att inte
               bli hörd att tala utan att höra
           smackljudet av den kyssen mot 
      fönstret till rymden att höra det nalkas
eller att avgå kanske vid ankomst
      jag kommer andas luften som kallas holländsk
           & veta hastigheten på den på den privata kyssen
                mellan kyssarna lika mjuka som skuggor
           födda på läpparna upplösta på vad som känns in i
      att vara varande jag är att kyssande är att vara levande.

Express yourself